Opleidingskosten: vergeet niet de CAO-fondsen

Opleidingskosten: vergeet niet de CAO-fondsenVrijwel iedere werkgever krijgt er weleens mee te maken, opleidingskosten. Van de totale kosten voor het in dienst nemen betreft het gemiddeld een kleine kostenpost, maar als de kosten zich voordoen kunnen ze aanzienlijk zijn.

Uit cijfers van CBS van al weer een aantal jaren terug blijkt dat de kosten voor beroepsopleidingen gemiddeld 1 procent van de totale kosten voor het in dienst nemen van personeel beslaan (tegenover bijvoorbeeld 56 procent voor kaal loon, d.w.z. loon excl. premies voor gewerkte uren). In voorkomende gevallen kunnen de opleidingskosten echter beduidend hoger zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe werknemer die in dienst komt en die een beroepsgerichte opleiding moet gaan volgen, of een werknemer die al wat langer in dienst is, maar moet worden klaargestoomd voor een andere functie of in het kader van een van-werk-naar-werk-traject wordt omgeschoold. Worden ook nog indirecte kosten van het volgen van een beroepsopleiding meegenomen, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding, verloren maar wel doorbetaalde werktijd, dan is het aandeel van de opleidingskosten fors.

Betreft het een werknemer die op een leerwerkplaats werkzaam is (bijvoorbeeld beroepsbegeleidende leerweg in het mbo, duale of deeltijdopleiding hbo), of een werknemer vanuit een uitkeringssituatie, dan zijn er tal van regelingen waar u gebruik kan maken, bijvoorbeeld de subsidieregeling praktijkleren, Tel mee voor Taal (gericht op taalscholing voor medewerkers), brug-WW (omscholing voor werknemers die werkloos dreigen te worden). Maar ook zijn er regionale regelingen en potjes waar een beroep op kan worden gedaan.

Maar daarnaast is het van belang niet de fonds-cao’s te vergeten waar u als werkgever bij bent aangesloten en aan meebetaald. Zo voorziet bijvoorbeeld het opleidings- en ontwikkelingsfonds bij de cao Metalektro (‘grootmetaal’) in een subsidie (maximaal € 3.000 per jaar – naast mogelijk de subsidieregeling praktijkleren) voor bedrijven die een bbl-leerling opleiden. Ook andere grote cao’s, bijvoorbeeld Bouw & Infra, kennen subsidieregelingen voor het opleiden en omscholen van werknemers. De besparingen die daarmee behaald kunnen worden kunnen aanzienlijk zijn. De inspanningen om ze binnen te halen eveneens. Bij het optimaliseren van uw besparingen op opleidingskosten kan Fiabilis u ondersteunen. Dit doen we met ons unieke en klantgerichte model op basis van een no cure no pay aanbod.