Wijziging Kraamverlof

Wijziging Kraamverlof

1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboortevelof (WIEG) ingegaan.
De term Kraamverlof is gewijzigd in geboorteverlof.
De duur van dit verlof was eerder 2 dagen en is nu verlengt naar 5 dagen.

Wanneer de vrouw/ vriendin van uw werknemer bevallen is hebben zij dus
recht op 1 week betaald geboorteverlof. Met als voorwaarde dat deze
dagen worden opgenomen in de eerste 4 weken na de geboorte.

Door de nieuwe wet wijzigt ook het adoptie/ en pleegzorgverlof.

Wijziging adoptie/ en pleegzorgverlof
Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen,
hebben recht op adoptie-of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 mogen werknemers
in deze situatie 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof.
De duur van het verlof was eerder 4 weken en is nu verlengt naar 6 weken.
Ook hebben zij recht op een uitkering.

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen kunnen vanaf 2019, 6 weken pleegzorg- en adoptieverlof nemen. Dit geldt voor beide ouders.
Tijdens het verlof hebben zijn recht op een uitkering.

De uitkering is via het UWVen ter hoogte van het (maximum) dagloon.