Minimumloon & Meerwerk

Minimumloon & Meerwerk

Per 1 januari 2019 zijn de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon omhoog gegaan. In 2019 zijn er een aantal wijzigingen in leeftijd en bedragen.
Daarnaast zijn de regels betreft meerwerk aangepast. Hoe zit dat?

Minimumloon
Werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Het is een wettelijk minimumloon dat de werkgever minimaal moet betalen  aan de werknemers. Het minimumloon gaat omlaag van 22 naar 21 jaar.
Deze wijziging gaat in per 1 juli 2019.
Ook voor leerlingen die via een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken geldt een minimumloon.
Er is een minimumjeugdloon dat geldt voor werknemers van 15 tot en met 21 jaar.
Dit is een deel van het minimumloon.
Voor 18- tot en met 20-jarige werknemers gaat het minimumjeugdloon omhoog.

Bedragen die gelden per 1 januari 2019 zijn te vinden op de site rijksoverheid.nl.
Deze bedragen gelden voor medewerkers met een volledig dienstverband.

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2019)

Fulltime werkweek in bedrijf 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,36 € 8,81 € 7,26 € 5,70 € 4,93 € 4,10 € 3,58 € 3,11
38 uur € 9,82 € 8,35 € 6,87 € 5,40 € 4,67 € 3,88 € 3,39 € 2,95
40 uur € 9,33 € 7,93 € 6,53 € 5,13 € 4,43 € 3,69 € 3,22 € 2,80

Meerwerk
Als een medewerker meer uren werkt dan in zijn of haar contract staat of meer uren maakt dan de gebruikelijke volledige werkweek, dan is er sprake van meerwerk. Meestal is een volledige werkweek 36, 38 of 40 uur.  Dit kan per sector en mogelijke cao-afspraken iets verschillen.  Deze regel is ingegaan per 1 januari 2018.
Sindsdien moet, de medewerker die extra uren werkt, gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren.
De extra uren kunt u als werkgever compenseren in betaalde vrije tijd, maar alleen als u over het over het totaal aantal verrichte uren ten minste het wettelijk minimumloon betaald. Voor medewerkers, in een deeltijd dienstverband, en extra uren maakt, geldt dit ook.

Er zijn echter voorwaarde aan verbonden;
– Het moet schriftelijk zijn afgesproken
– per 1 januari mag tij-voor-tijd alleen als dat in het cao is geregeld
(tenzij het gemiddelde uurloon incl. meerwerk meer bedraagt dan het minimumloon
– Tijd-voor-tijd moet de medewerker uiterlijk voor 1 juliu van het volgende kalender jaar opnemen of deze uitbetaald hebben gekregen
– Word het dienstverband beëindigd, dan moeten de (niet gecompenseerde overuren worden uitbetaald?
– Het compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet worden bijgehouden.
wanneer zijn deze uren opgebouwd? Wanneer zijn deze gecompenseerd in betaalde vrije tijd.
Werknemers hebben dus recht op het wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimumloon is zoals aangegeven  gestegen per 1 januari 2019 en geldt voor werknemers vanaf 22 jaar. Let op de aanpassing per 1 juli 2019 dan daalt het minimumloon van 22 naar 21.  Het is dus van belang om het minimumloon in de gaten te houden bij meerwerk. Zeker in verband met de gewijzigde wetgeving inzake meeruren en overwerk per 2018. Over al de gewerkte uren in een periode , inclusief overwerk, is het minimumloon van toepassing. Alleen indien er meer wordt betaald dan het minimumloon per uur mag er ook gecompenseerd worden met tijd voor tijd.

Voldoet u aan de voorwaarde? Of gaat u er toch nog even naar kijken?blog loon 14-03-2019