Compliance

Uw data goed beschermd

Wij streven naar een meerjarige samenwerking met onze klanten waarbij vertrouwen en optimale dienstverlening op no cure, no pay-basis voorop staan. Daarnaast is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk aandachtspunt.
Voor onze dienstverlening hebben wij mogelijk inzage nodig in de persoonlijke gegevens van uw werknemers en in uw salarisadministratie. Het is onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat deze gegevens op discrete wijze worden verwerkt. Fiabilis behandelt de gegevens van uw bedrijf en uw medewerkers met de grootst mogelijke discretie. Wij verzamelen en verwerken slechts die gegevens die binnen het doel en de reikwijdte van onze dienstverlening noodzakelijk zijn. Het voldoen aan regelgeving (o.a. de nieuwe EU privacyrichtlijn GPDR / AVG), aan standaarden en certificering zijn voor ons dagelijkse bezigheden.
Bij elke medewerker van Fiabilis Consulting Group vindt een integriteitscheck plaats. Verder nemen wij fysieke en organisatorische maatregelen om u ervan te verzekeren dat uw gevoelige informatie goed beveiligd is en uitsluitend wordt verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Compliance, regelgeving en borging

Uiteraard houden wij ons strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar wij gaan graag nog een stap verder.
Wij zijn in bezit van een ISO 27001 certificering en een ISAE 3402 verklaring type 1.

                                  

Vragen over ons beleid ten aanzien van compliance? Neem contact op met ons en wij beantwoorden ze met plezier.