Onze dienstverlening

Wij zijn een internationaal adviesbureau, gespecialiseerd in het terug vorderen van
werkgeverskosten op het gebied van personeelskosten, en het optimaliseren van
personeel gerelateerde kosten.

Door middel van onderzoek  kijken wij waar er geld blijft liggen of waar u kunt
besparen. Wij werken op basis van een partnerschip en een “No Cure No pay” systeem.
Het enige wat wij nodig hebben  om het onderzoek te kunnen starten is uw toestemming
en data-export uit uw systeem. Dit vraagt Hoogstens een paar uurtjes werk.

Onze dienstverlening voor de klant bestaat steeds uit afgesproken deelgebieden.
Gedurende deze periode ontvangt, de klant na elk onderzoek een onderbouwd rapport
waarin aanbevelingen zijn opgenomen, om het personeelsbeleid verder te ontwikkelen
en te verbeteren. 
Met onze analyse suggereren we ook bepaalde onderzoeksgebieden
ter verbetering en kijken we jaarlijks na of deze aanbevelingen consequent zijn
doorgevoerd.

Het onderzoek zelf wordt volledig op ons kantoor uitgevoerd.
Uw medewerkers hoeven hier geen tijd aan te besteden.
We komen niet aan bestaande bedrijfsprocessen en organisatiestructuur.
Zodat u kunt doen waar u goed in bent; ondernemen!