WGA & WHK

Wat is Werkhervattingskas?
Whk is de afkorting van Werkhervattingskas.
Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
Iedere werkgever is standaard verplicht verzekerd voor de Whk via het UWV.
In 2013 werd de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Doel hiervan was:
  • de instroom in de Ziektewet en de WIA te beperken
  • de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd
    op werkgevers te verhalen.

 
Door deze wet blijft de werkgever 10 jaar verantwoordelijk voor haar ex-medewerkers
die na einde dienstverband een WGA- of Ziektewet-uitkering ontvangen.

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). 
Uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden.

 
WGA/WHK Risicobeheer.
Uit controles blijkt dat Belastingdienst en UWV regelmatig fouten maken in hun berekening.
Dit kan hoge kosten met zich mee brengen.

Uit ervaring is gebleken dat grote kostenbesparingen mogelijk zijn door regelingen-subsidies juist toe te passen.
Fiabilis kan door juiste toepassingen van regelingen, uw WHK – premie verlagen.

Eigenrisico drager
U kunt ervoor kiezen om eigenrisico drager te worden, voor de WGA en/of ZW.
Overstappen kan voordeliger zijn.
Wat is de beste oplossing voor uw organisatie?
Fiabilis kan u hierbij adviseren.

Als u risicodrager wil worden kunt u ervoor kiezen om dit privaat te verzekeren. 
Ook hierbij kunnen wij u adviseren.

Twijfel niet en neem contact met ons op voor een afspraak,
zodat Fiabilis  meteen voor u aan de slag kan op basis van “no cure/no pay”.