WGA & WHK

WGA/WHK Risicobeheer
Ziektewet en WGA-uitkering is voor werkgevers een verplichting.
Is er een werknemer arbeidsongeschikt?, dan bent u in Nederland 10 jaar lang
verantwoordelijk ervoor. Gelukkig kunt u uw financiële risico onderbrengen via UWV
(publieke financiering) of Eigenrisico drager (eventueel privaat te verzekeren).
Helaas brengt dit wel hoge kosten met zich mee, voornamelijk als u verschillende
werknemers heeft die al beroep doen op een WGA uitkering.

Fiabilis verricht onderzoek en kan voor u uitzoeken wanneer u wel en niet als
werkgever verantwoordelijk bent wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt.
Er zijn tal van voorbeelden waar een werkgever opdraait voor kosten die
door een derde partij zijn veroorzaakt. Uit ervaring is gebleken dat hier grote
kostenbesparingen mogelijk zijn omdat u werkgevers fee of uitkeringen kunt beperken.

Met ons team van advocaten, juristen en verzekeringsexperts kunnen wij voor
u de verplichte risicopremie inperken. Ook kan Fiabilis ervoor zorgen dat u lagere
“Toekomstige Werkhervatting Kosten “ (WHK) krijgt, door nauwkeurig en juridisch
te onderzoeken wanneer u als werkgever wel of niet verplicht bent om verantwoordelijkheid
te nemen en of het voor u van belang is om privaat te verzekeren.

Uit ervaring is gebleken dat door een omschakeling van publiek naar eigenrisico drager,
grote besparingen gerealiseerd kunnen worden.
Wilt u privaat verzekeren?, dan staat Fiabilis klaar voor u om stap voor stap de beste
keuze te maken. Ook kan ons team u ondersteunen door zeer intensief onderzoek te
verrichten wanneer u wel of niet verantwoordelijk bent  voor uw arbeidsongeschikte
werknemers.

Twijfel niet en neem contact met ons op voor een afspraak,
zodat Fiabilis  meteen voor u aan de slag kan op basis van “no cure/no pay”.